Om oss

Skaraborgs Träförädling AB grundades 1985 och är ett familjeägt hyvleri beläget strax utanför Töreboda.
I över 30 år har vi utvecklat verksamheten utifrån våra kunders höga kravbild, vilket gör Skaraborgs Träförädling till en pålitlig samarbetspartner genom hela träförädlingskedjan. Med en kostnadseffektiv och flexibel produktion kan vi erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter, snabba ställtider och säkra leveranser till rätt pris. Vår moderna maskinpark i kombination med erfaren och kompetent personal gör att vi står väl rustade för att fortsätta lösa våra kunders behov, såväl idag som imorgon.

Historik

Genom åren har vi kontinuerligt utvecklat vår anläggning och maskinpark för att kunna bibehålla vår marknadsposition och produktkvalitet, men också för att ligga i teknisk framkant samtidigt som vi uppfyller de miljökrav som vi eftersträvar. Nedan följer ett urval över hur vår verksamhet utvecklat sedan starten

1980-talet

Skaraborgs Träförädling startar genom hyvling av trävaror samt tillverkning av emballage.

1990-talet

Den ökade efterfrågan på våra produkter möts upp genom att investera i ytterligare en hyvellinje. Dessutom breddar vi produktutbudet och minskar spillet av restprodukter genom upprättandet av vår brikettanläggning.

2000-talet

Ännu en hyvellinje upprättas för att tillmötesgå våra kunders ökade behov på leveranssäkerhet och volymer. 

2010-talet

2012 bygger vi upp vår toppmoderna målerianläggning och breddar produktportföljen ett steg till.

En spånbalsanläggning byggs uppför för att kunna tillvarata biprodukterna. 

 

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara en pålitlig samarbetspartner med stort fokus på stabilitet, rätt kvalité och leveranssäkerhet gentemot våra kunder. Vi förädlar varor genom hela varukedjan, från sågade varor till färdiga produkter. Förädlingen omfattar även restprodukterna.

Miljö- och kvalité

Skaraborgs Träförädling arbetar kontinuerligt för att eftersträva en så liten miljöpåverkan som möjligt i samtliga delar av verksamheten. Detta innebär bland annat att vi ställer hårda krav på våra leverantörer och ständigt utmanar oss själva för att hitta nya, miljöanpassade lösningar.
Vårt miljö- och kvalitetsarbete organiseras enligt ISO-standard.
För att säkerställa att såväl kvalité som miljökrav upprätthålls finns certifikat för samtliga produkter i vårt sortiment.

Här kan du läsa mer om vårt arbete